Hoạt động gần đây của trang web

03:33, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã đính kèm Phụ lục 1- Bieu tự đánh giá xây dựng trường học hạnh phúc..docx vào Kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn thành phố
03:33, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã đính kèm Phu luc 2-Mau phieu lay y kien cua phu huynh hoc sinh.docx vào Kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn thành phố
03:33, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã đính kèm PPL-KH-Xây-dựng-trường-học-hạnh-phúc (3).pdf vào Kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn thành phố
03:33, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo Kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc trên địa bàn thành phố
02:58, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Góp ý ngành GD
02:58, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Góp ý => ngành GD
02:57, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Góp ý cho ngành GD
02:55, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo Trường học hạnh phúc
02:55, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Trang chủ
02:54, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Trang chủ
02:54, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Trang chủ
02:52, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Trang chủ
02:50, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Trang chủ
02:49, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Góp ý
02:47, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo Góp ý
02:47, 15 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Trang chủ
21:38, 14 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa TH Nguyễn Tất Thành
21:38, 14 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo TH Nguyễn Tất Thành
21:37, 14 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa TH Mensa
21:37, 14 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo TH Mensa
21:36, 14 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa KS sự hài lòng
19:17, 14 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa MN Lam Hạ
19:17, 14 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo MN Lam Hạ
19:16, 14 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa MN Tiên Tân
19:16, 14 thg 4, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo MN Tiên Tân

cũ hơn | mới hơn